Home
O MAP-u

O MAP-u

Osnivanje MAP

U skladu sa odredbama čl. 10. i 11. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 02.04.2010. u Beogradu osnovano je udruženje MEDICAL ADVANCED PROJECTS – MAP

Ciljevi MAP-a su:

 1. Ukazivanje na mogućnosti i potrebe proširivanja i sticanja novih znanja iz oblasti medicine
 2. Upoznavanje sa savremenim stručnim metodama i postupcima
 3. Zalaganje za kontinuiranu edukaciju lekara, faremaceuta, medicinskih sestara/tehničara, zdravstvenih radnika ostalih profila i pacijenata
 4. Motivacija zdravstvenih radnika
 5. Organizovanje stručnih skupova i kongresa
 6. Organizovano učešće i nastup na svetskim skupovima i kongresima
 7. Praćenje i upoznavanje članova i javnosti sa svetskim dostignućima
 8. Organizovanje naučno – istraživačkog rada i okupljanje mladih stručnjaka Srbije iz oblasti medicine
 9. Obezbeđivanje stručnih časopisa i druge stručne literature
 10. Zalaganje za uspostavljanje profesionalnih standarda u oblasti medicine
 11. Zaštita interesa i poboljšanje položaja svojih članova.

Ukratko, ciljevi MAP-a, prevashodno su usredsređeni na kontinuiranu medicinsku edukaciju u oblasti medicine, javnog zdravlja i farmacije.

Vizija MAPa
Da učimo i da znamo

Prvih pet goidna MAPa
Od trenutka osnivanja do danas trudom i zalaganjem naših profesionalaca akreditovano je preko 250 različitih domaćih i međunarodnih progama kontinuirane edukacije (kongresa, konferencija, sipozijuma, kurseva, stručnih sastanaka) i izdato preko 40,000 sertifikata zdravstvenim radnicima i saradnicima. Naši gosti predavači bili su eksperti iz svih krajeva sveta (SAD, Velike Britanije, zemalja Evropske Unije, itd.) i najeminentnijih međunarodnih organizacija i institucija (Svetska zdravstvena organizacija – SZO, Ujedinjenje nacije – UN, Svetska banka – WB i mnoge druge).

– Sva naša dešavanja, predavanja ili promocije kompletno organizujemo sa našim saradnicima i partnerima
– Tokom vremena kreirali smo bogatu bazu podataka profesionalaca, što nam omogućava da ih adekvatno i na vreme obavestimo o svemu što se dešava na polju trening programa
– Sarađujemo sa drugim udruženjima, organizacijama i agencijama, mrežama Health & Lifestyle web sajtova čime smo obezbedili kvalitet u radu
– Kreirali smo i pokrenuli online platformu KE
– Kreirali smo i u 2016. godini pokrenuli posebne trening programe za specifične ciljne grupe: Škola za pedijatre, Škola za Alzhaimer i demenciju, Škola tradicionalne kineske medicine i Škola za IT i digitalni marketing u zdravstvu i farmaciji.