Home
Osnivač MAP-a

Osnivač MAP-a

Olivera CirkovicDr Olivera M. Ćirković

 

Dr Olivera M. Ćirković, osnivač i predsednik MAPa, je inicijator ideje da se kreira i osnuje udruženje Medical Advanced Projects – MAP, po standardima i metodama rada koje postoje u razvijenim zemljama u svetu.

Specijalista je pedijatrije i geštalt psihoterapeut (trening program i edukaciju stekla u školi pod supervizijom dr sci. med. Lidije Pecotić, EAG, ECPG).

U oktobru 2012. godine, nakon višegodišnje kontinuirane edukacije i trening programa u zemljama EU i SAD, osnovala je i vodi ordinaciju Beomed, čiji je glavni fokus porodica i obezbeđivanje zdravstvene nege na primarnom nivou, sa specifičnim programima i protokolima za koje je obučena za rad sa: decom (pod mentorstvom dr Barbare B. Bascom, MD, FAAP, SAD), starima i porodicom (pod mentorstvom prof. dr Piter DeGolia, MD, CWRU, Klivlend, SAD), u primeni geštalt psihoterapije (pod mentorstvom Marije Stefanović i Lidije Pecotić).

 

 

Svoje radno iskustvo stekla je angažovanjem u domaćim i internacionalnim organizacijama i ustanovama:

– Dom zdravlja “Zemun”, Beograd, deset godina na mestu lekara u jedinici opšte medicine, a kasnije i kao pomoćnik direktora za medicinske poslove – NVO ”Otvoreni za susede”, Beograd, koordinator medicinsko-edukativnih programa, sa prof. dr Snežanom Medić osnivač udruženja čiji je osnovni cilj bio podrška i pomoć osobama preko 65 godina starosti

– COTW – Children of the World, Srbija, savetnik direktora COTW za medicinske programe. U tom periodu prevela je i pripremila za štampu protokole za trening profesionalaca za Denver Training Program i praktičnu primenu ovog seta testiranja za procenu psihofizičkog stanja dece uzrasta od 6 meseci do 6 godina.

Učesnik je velikog broja međunarodnih i domaćih kongresa i konferencija, u većini kao aktivan učesnik-predavač po pozivu. U februaru 2008. godine, sa timom Join Commission International, bila je predavač na II svetskoj konferenciji “Quality in Medicine and Accreditation Programs” koja je održana u Antaliji u Turskoj. U julu mesecu 2007. godine održala je predavanje “NGO & Local Government, how to deal together” u Mandel School of Applied Social Sciences, CWRU, u okviru 27th CIF konferencije (Klivlend, SAD).

Dobitnik je niza stipendija zemalja EU i SAD:

– U aprilu 2010. za projekat kreiran za podršku pacijentima uključenim u palijativno zbrinjavanje dobila je stipendiju od Centra za palijativno zbrinjavanje, Harvard Medical School, SAD

– Stipendija EU organizacije EUROPUBHEALTH, boravak na dvonedeljnoj edukaciji “Social marketing & Leadership in Health Promotion”, Swiss School of Public Health, Lugano,Švajcarska

– Stipendija Ministarstva zdravlja Holandije, boravak na dvonedeljnoj edukaciji “Applied Public Health”, Hag, Holandija

– Stipendija French Chambers of Family Physicians, boravak na 14th WONCA Europe Regional Conference, Pariz, Francuska

– Stipendija Cliveland International Programs of USA, boravak na 27th CIF Conference Klivlend, SAD

– Stipendija Italian Academy of Family Physicians, boravak na 12th WONCA Europe Regional Conference, Firenca, Italija

– Stipendija American Academy of Family Physicians, boravak na 17th WONCA World Conference of Family Doctors, Orlando, Florida ,SAD

– Stipendija Dutch College of Family Physicians, boravak na 10th WONCA Europe Regional Conference, Amsterdam, Holland

– Stipendija Institutio Nazionale di Ricera per gli Alimenti e la Nutrizione, boravak na 9th European Nutrition Conference, Rim, Italija

– Stipendija Udruženja lekara porodične medicine Slovenije, boravak na 9th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine Ljubljana, Slovenija

– Stipendija Open Society Institute, New York, USA, studijski boravak na 1998, Cleveland International Program Cleveland, SAD.

 

Član je niza domaćih i međunarodnih udruženja i organizacija. U udruženju žena obolelih od karcinoma dojke “Budimo zajedno” pruža besplatnu psihološku podršku zainteresovanim članicama.

U okviru progama kontinuirane edukacije MAPa kreator je i pokretač inovativnih i interaktivnih trening  programa u okviru: Škole za pedijatre, Škole za Alzhaimer i demenciju, Škole tradicionalne kineske medicine i Škole za IT i digitalni marketing u zdravstvu i farmaciji.