Home
Online edukacije

Online edukacije

KME online

NOVO
PLATFORMA ZA ONLINE PROGRAME KONTINUIRANE EDUKACIJE

Online programi kontinuirane edukacije kreirani za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, biohemičare, farmaceute i stomatologe

 

PLATFORMA ZA ONLINE PROGRAME KONTINUIRANE EDUKACIJE

Nova platforma za online programe kontinuirane edukacije za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, biohemičare, farmaceute, stomatologe i zdravstvene saradnike (psihologe, pedagoge, defektologe, itd.) kreirana je u saradnji sa eminentnim stručnjacima različitih oblasti (medicine, psihologije, psihoterapije, itd.).

Teme su birane u skladu sa dosadašnjim iskustvima sa održanih klasičnih edukacija i naravno, na zahtev i u skladu sa potrebama učesnika istih.

Online platforma podržava ne samo edukacije kreirane od strane naših eksperata, već i online programe kontinuirane edukacije svih zainteresovanih (pojedinaca ili institucija i organizacija) za ovaj vid edukacije.

LINK: EDUKACIJE