Home
Drugi multidisciplinarni simpozijum ACIDNI I PEPSINSKI REFLUKS
refluks

Drugi multidisciplinarni simpozijum ACIDNI I PEPSINSKI REFLUKS

18.04.2015. sa početkom u 8:30h u hotelu „Novi Sad“ u Novom Sadu, povodom Svetskog dana zdravlja (07.april) i Svetskog dana glasa (16.april) realizovan je akreditovani program KE „Acidni i pepsinski refluks“. Ovaj program je  akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije 82,kao ostali domaći simpozijumi (No A-1-2816/14, pod rednim brojem 38). Ciljna grupa bili su: lekari, farmaceuti i biohemičari. Simpozijumu je prisustvovalo 150 učesnika.

Tehnički organizator bio je „Panacomp – Zemlja čuda“, a ko-organizator KE Medical Advanced Projects – MAP.

Rukovodioci edukacionog tima ovoga odlično osmišljenog i izuzetno uspešno realizovanog bili su: prof. dr Slobodan M. Mitrović, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad i prof. dr Andrijana Včeva, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet, Osijek, Hrvatska.

Predavači su: prof. dr Slobodan M. Mitrović, doc. dr Tatjana Ćebović, doc. dr Danijela Dragičević, prim. mr sci. med. dr Marianne Vidojević, doc. dr Danijela Jojkić Pavkov, prof. dr Dragomir Damjanov, prof. dr Andrijana Včeva, prof. dr Nevena Sečen, prof. dr Slobodan Savović, ass. dr sci. med. dr Željko Zubčić, ass. dr sci. med. dr Ana Đanić Hadžibegović, prof. dr Budimka Novaković, ass. dr sci. med. dr Darija Birtić.

U prilogu je finalna satnica predavanja i teme simpozijuma (PDF). PDF fajl

Simpozijumu je dodeljen broj bodova: za predavače 11 i za slušaoce 5.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment