• edukacija4

    Društvene mreže i informaciona tehnologija u službi medicine

  • klasična edukacija

    Akreditacija programa kontinuirane edukacije, priprema materijala, organizovanje događaja za medicinsko i nemedicinsko osoblje…

Dobrodošli u društvo MAPa

Medical Advanced Projects – MAP osnovala je grupa iskusnih profesionalaca u oblasti medicine, farmacije, biohemije, prava, marketinga i srodnih nauka 2010. godine. Osnovna ideja organizovanja MAP-a je unapređenje kvaliteta rada, a samim tim i života profesionalaca koji rade u sistemu zdravstvene zaštite Srbije, kroz uspostavljanje i negovanje visokih standarda u našem svakodnevnom radu.

MAP postavlja nove standarde u procesu edukacije i treninga lekara farmaceuta, biohemičara, stomatologa, medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara i svih zdravstvenih saradnika (psiholozi, pedagozi i defektolozi) uvođenjem u programe kontinuirane edukacije inovativne i interaktivne procese treninga. Našim programima želimo da donesemo deo svetskih trendova i savremenih procedura treninga zdravstvenih profesionalaca za sve koji nisu uvek u mogućnosti da prisustvuju velikim međunarodnim konferencijama, kongresima i trening programima u zemljama EU, SAD i šire.

MAP posebno želi da ohrabri i podrži akademski razvoj, kako naših članova, tako i svih zdravstvenih radnika Srbije, jer smatramo da ćemo na ovaj način biti u boljoj poziciji da pacijentima pružimo što kvalitetniju zdravstvenu negu i zaštitu, a nama bolje uslove za rad i lični razvoj.
Kao neprofitno i društveno odgovorno udruženje projektima i aktivnostima trudimo se da kontinuirano pomognemo i podržimo, u okviru naših delatnosti, sve kojima je podrška potrebna.

Tko više zna, taj bolje vidi
Narodna izreka